Hem NyheterArtiklarTexterKontaktaForumOm sidanSök Länkar


Obevekligt växelspel mellan människan och världen Skriv ut
Skrivet av soren  
2008-09-14


Ångest framträder när de första tecknen på förändring växer fram. En förändring kan uppstå i alla miljöer. Dess struktur formas dock av det samhälleliga, vilket samtidigt skapar de nödvändiga förut­sättningarna för förändringen.

Det är stor skillnad mellan kris och förändring. Sistnämnda plane­ras undan för undan i form av en ideologi. När den om­fattar hela samhälls­strukturen har den till syfte att påverka i största möjliga omfattning, den kan observeras inom vårt ar­betsområde och är då relaterad till alla slags anpassnings­störningar. När kommunika­tionssystemen råkar ut för stör­ningar hamnar individen (subjektet) i situationer som präglas av till­tagande isolering och desintegration. Där är det också möjligt att observe­ra det kollektiva patologiska fenomen - anomi -som beskrivits av Durkheim. Det karaktäriseras på såväl individ- som samhällsnivå av desintegration, fragmente­ring och splittring. Vi möter sålunda ett splittrat samhälle med splittrade individer.

Revolutionära rörelser kan utgöra uttryck för förändring. Om de förmår inta en autentisk sådan roll kommer det snart att från olika vetenskapliga och politiska områden framträda in­divi­der (subjekt), vilka intar en motsatt roll och representerar ett förän­dringsmotstånd, vars syfte är att upp­rätthålla den existerande strukturen för att därigenom motverka att något förändras. För­ändringsförespråkarna eller -ledarna tar som sin uppgift att pla­nera förändringen, vilken dock ständigt hindras av - institutio­naliserade eller icke-institutionalise­rade - strukturer  i form av vissa på­tryckningsgrupper, som tilldelar sig själva rollen som väktare av status quo; därvid personifierar de motståndet. Dessa grupper ut­gör tydliga ut­tryck för en reaktion som i sin tur styrs av mycket större och talrikare grupper med internationella förgreningar. Syf­tet är att motverka föränd­ring och att behålla den dittillsvarande stereotypa situationen.
Senast uppdaterad ( 2008-09-14 )
Läs mer...

Upptäckten av Freud Skriv ut
Skrivet av soren  
2007-12-26


Från intervjuboken "Samtal med Pichon-Rivière. Om konst och vansinne". Intervjuare: Vicente Zito Lema.


Kapitel IV. Upptäckten av Freud. Psykiateryrket. Ifrågasät­tande och försvar. Asylerna.

Zito Lema: Hur får Ni kunskap om psykoanalysen ... och att Ni börjar läsa Freuds verk? Genom någons rekommendation, av en slump ... ?

Pichon-Rivière: Återigen - och som något mycket viktigt i mitt liv - kan man se ett samband med los quilombos (bordellerna). Canoi, dörr­vakten, fungerar här som språkrör.

Denne man var innehavare av det första privata bibliotek jag sett. Det bestod av den kompletta samlingen av Caras y Caretas (argentinsk tid­skrift startad 1898, som fortfarande existerar; finns bland annat på in­ternet/övers.anm.); där fan­ns all information sammanfattad. Och en dag berättade Canoi att han genom den tidskriften fått reda på att en läka­re i Wien höll på med att göra "samma saker jag skulle velat göra"; det handlade om texter rörande patologisk anatomi. Han gav en föreläsning om ämnet på det sätt som var vanligt i vårt umgänge - gående. På detta peripatetiska sätt berät­tade han för mig om (lokal)samhällets alla schis­mer.
Senast uppdaterad ( 2007-12-26 )
Läs mer...

Forts Quirogaföreläsning Skriv ut
Skrivet av soren  
2007-01-27

Forts föreläsning Ana Quiroga

Vi har nu tillsammans med andra årets team reflekterat kring vad som kännetecknat den läroprocess ni genomgått under året. Utgående från den analysen skulle man kunna säga att i läroprocessen kom "lärotexten" (och som "text" definierar vi här tematisk utveckling, begreppsbearbetning och konstruerandet av gruppen som miljö- och uppgiftsinstrument) att betydligt påverkas av den de-strukturerande kontexten: krigssituationen (Malvinaskriget mellan Argentina och Storbritannien 1982/övers. anm.), som var en ny situation ... som innebar en ny kris i vardagen och därpå följande kris vad gäller referensramar ... en inre och yttre mobilisering ... samt därefter krigets slut, "efterkrigstiden" med känslor av frustration, vrede, misstro och osäkerhet. Alla dessa händelser kom att sätta sin prägel på vår uppgift ...  ibland kom de att generera stora svårigheter för såväl er elever som för oss samordnare och lärare att finna vår roll, definiera behoven och det som var relevant.
Senast uppdaterad ( 2007-01-27 )
Läs mer...

Fattigdomens psykopatologi Skriv ut
Skrivet av soren  
2006-11-06

Av Angel FiaschéPsykiatern och psykoanalytikern Angel Fiasché  tillhörde kretsen omkring Pichon-Rivière och har förmedlat vidare sina erfarenheter till bland annat Göteborgs Psykoterapiinstitut (GPI) som han och hans fru, psykoanalytikern Dora Fiasché, bidrog till att starta i mitten av 70-talet. För att läsa mer om hur detta gick till kan man bland annat gå till psykoanalytikern Jurgen Reeders nyutkomna bok "Psykoanalys i välfärdsstaten". Jag citerar också från GPI:s hemsida : "Angel Fiasché startade tillsammans med en grupp psykologistuderande (CMH-gruppen) den kliniska verksamheten vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, vilken kom att bli föregångaren till Göteborgs Psykoterapi Institut. Argentinsk psykoanalys har internationellt och främst i den latinska världen utvecklat och radikaliserat väsentliga delar av den psykoanalytiska teorin och praktiken. Den kännetecknas kanske främst av sin förmåga att vidareutveckla och sammanfatta tidigare tankegångar på ett fritt och odogmatiskt sätt och av ett socialt och politiskt engagemang" (www.gpsi.se).
Senast uppdaterad ( 2006-11-06 )
Läs mer...Senaste artiklarna
Senaste Texterna
Populära diskussioner
Nya forumposter
Logga in
Användarnamn

Lösenord

Kom ihåg mig
Glömt ditt lösenord?
Ingen användare än? Skapa en

RSS

Design av: Aron Lander | Designen är licenserad under en Creative Commonslicens | Sidan är driven av Limbo