Armando Bauleos inledningsanförande vid kongressen "Actualidad del Grupo Operativo" den 24 februari 2006 i sammanfattning (gjord 060709)

Nedanstående mycket aktuella text om den operativa gruppen utgjorde inledning på kongressen. Den är dock delvis ganska dunkel och svårgenomtränglig; fokus tycks i mycket handla om att placera in den operativa gruppen i dagens värld. Armando Bauleo diskuterar i sitt anförande bland annat två möjliga innebörder i kongressrubrikens "Om den operativa gruppens aktualitet": den första handlar om de villkor den operativa gruppen av idag lever under, den andra - och utgående från dessa villkor - om vad som idag händer med gruppernas "operativa förmåga".

Read More