Hemsida med fokus på Enrique Pichon-Rivière, den argentinska socialpsykologin, operativ grupp och argentinsk psykoanalys.

Svenska: Vem är då jag? Jag heter Sören Lander. Jag är psykolog och psykoterapeut med gruppanalytisk inriktning. Sedan åtminstone mitten av 90-talet har jag ägnat mig åt att översätta argentinska texter om psykoanalys och psykologi. Med jämna mellanrum har jag förvånats över bristen på översatta texter överhuvudtaget från just Argentina med sina mycket rikhaltiga och avancerade teoretiska bidrag inom framförallt det psykoanalytiska området. Jag har därför haft en stark önskan att sprida mer information om denna psykologiska tradition. Den här hemsidan gör att jag kommit en bit på väg mot detta mål.

Hemsidan (som skapades omkring 2005) har nu ett nytt format och delvis ett annat innehåll. Inga nya texter tillfördes till den gamla hemsidan efter år 2010. En del av de texter som nu kommer att finnas på sidan fanns på den gamla hemsidan; andra texter är nya. Vad som är nytt - jämfört med den gamla hemsidan - är att det finns ett utrymme efter texten för läsaren att kommentera innehållet. Det kommer också att finnas länkar till andra intressanta hemsidor (företrädesvis spanskspråkiga) med anknytning  till denna sidas tema.

pichongammalhemsida.jpg

Och så något om hemsidans innehåll! Om man kan tala om ett centralt namn på hemsidan så är det argentinaren Enrique Pichon-Rivière (1907-77) - psykiatriker, psykoanalytiker och so­cialpsykolog. Han hade sin ”storhetstid” främst på 50- och 60-talet, delvis kopp­lat till den antipsykiatri som då växte fram som en protest mot den tidens psykiatriska vård med sina starka biologisk-medicinska betoning. På sin väg från ett individuellt mot ett gruppsligt perspektiv kom han att skapa ”den operativa gruppen”; som en ”anordning” vilken kunde användas till såväl terapi, lä­rande som annat som har med grup­per att göra.Pichon-Rivière är dock upphovsman till en hel teori om livet i grupper. Det rör sig inte om bara terapigrupper, utan om alla slags grupper – lärogrupper, institutioner, organisationer, idrottslag etc. Mycket av hans grupptänkande hänger samman med den argentinska variant på socialpsykologi han bidrog till att skapa.

Mitt intresse för metoden väcktes i mitten av 90-talet när jag (framförallt för Göteborgs Psykoterapiinstitut) översatte texter av Pichon-Rivière som bland annat behandlade den operativa gruppen. Jag skrev därefter min utbildningsuppsats om operativa grupper och det ”pichonska” tänkandet när jag utbildade mig till gruppsykoterapeut på Psykoterapisällskapet i Stockholm 2001-2003. En del av ”fältarbetet” bakom uppsatsen bestod i en resa till Argentina där jag bland annat intervjuade Ana Quiroga (Pichon-Rivières änka), en av dagens förgrundsfigurer inom det gruppoperativa tänkandet.

Slutligen - en dokumentärfilm har gjorts om Pichon-Rivière. Den heter “El Francesito” och en trailer med engelsk undertext finns på följande websida:

https://www.youtube.com/watch?v=BYiFQpOn0HE


Español: Quién soy yo entonces? Me llamo Sören Lander. Soy psicólogo y psicoterapeuta (grupoanalista). Desde los años 90 más o menos me he dedicado a traducir textos psicoanalíticos y psicológicos de español al sueco. Sobre todo me he enfocado sobre el psiquiatra, psicoanalista y psicólogo social argentino Enrique Pichon-Rivière.

English: Who am I then? My name is Sören Lander. I work as psychologist and psychoterapeut (groupanalytic). Since the middle of the 90s I have been translating texts of psychoanalytic and psychological caracter from spanish to swedish. My focus has especially been the argentinian psychiatrist, psychoanalyst and socialpsychologist Enrique Pichon-Rivière.

This web-site has its focus primarily on texts about ”the pichonian thinking” and groupanalysis. But it also contains a text about ”the art” of working with interpreters.